RAČUNALNIŠKE NOVICE

Predstavitev nove tehnologije tiskanja za zanesljivejše in bolj produktivno tiskanje

 

članek objavljen v Računalniških novicah št.12/XXVIII, 22.junij 2023