Naš planet se sooča s številnimi okoljskimi izzivi .Pri Epsonu se osredotočamo na spreminjanje načina porabe energije. Preklop na tehnologijo tiskanja brez toplote, ki ne uporablja toplote v postopku brizganja črnila in tako zagotavlja manjšo porabo energije. Začnimo stran za stranjo in prispevajmo k spremembam vsakokrat, ko tiskamo.

Ko se odločate za nov tiskalnik, razmislite o prehodu na tehnologijo tiskanja brez toplote. Izkoristite tehnologijo sebi v prid.