MPS – upravljanje s tiskom

Upravljanje s storitvami tiskanja - MPS (Managed Print Services)

Storitev MPS združuje svetovanje, strojno in programsko opremo, izvajanje in upravljanje procesov upravljanja tiskalniške flote podjetja. Cilj je na podlagi natančnih dejstev in podatkov definirati optimalne okolje tako z vidika strojne opreme kot tudi z vidika optimizacije procesov tiskanja.

Ekipa podjetja PANNA d.o.o., ki se ukvarja z izvajanjem storitev upravljanja tiska (MPS) je v letu 2016 opravila zahteven postopek akreditacje korporacije XEROX. Prav tako pri izvajanju MPS storitev pa se uporabljajo vsa najnovejša orodja in oprema korporacij EPSON, DEVELOP (KONICA MINOLTA) in XEROX ter PAPERCUT. S tako širokim naborom orodij in rešitev lahko zagotovimo merljive pozitivne rezultate.

Zaagotavljamo skrbno izvajanje vseh korakov in procedur MPS storitev na najvišjem nivoju in v skladu z kriteriji korporacij EPSON, DEVELOP in XEROX, ki trentuno veljajo kot najbolje ocenjeni MPS pristop na trgu.

Konstantno izobraževanje in sprejemanje novih standardov je omogoča, da podjetje PANNA d.o.o. nudi vedno najmodernejše in najbolj optimalne rešitve, ki jih v danem trenutku trg premore.

MPS pristop sestavljajo v grobem štirje koraki:

Najem tiskalnikov PANNA

Fokus MPS koncepta temelji je na štirih osnovnih procesih optimizacije:

  • Optimizacija flote: primerna velikost flote glede na dejanske potrebe, zagotavlje optimalne t.j. uravnotežene stroške lastništva opreme (TCO) in minimalni vpliv na okolje.
  • Optimizacija procesov: analiza vseh uporabniških procesov z namenom povečanja produktivnosti, predvsem z implementacijami naročniku prilagojenih rešitev.
  • Optimizacija financ: možnost nakupa, najema oz. prilagojenega financiranja opreme, ter možnost različnih vrst in načinov vzdrževanja prilagojenih potrebam naročnikov.
  • Optimizacija varnosti: implementacija prilagojenih rešitev nadzora kakor tudi zagotovitev najvišjih varnostnih zahtev z namenom zagotavljanja varnostne politike naročnika.
Najem tiskalnikov PANNA

Ocena dejanskega stanja

S pomočjo naprednih orodij hitro in točno zajamemo dejansko stanje t.j.: stanje samih naprav, vrste poslovnih procesov, način dela, količina dela, trenutne stroške.
Najem tiskalnikov PANNA

Svetovanje in priprava rešitev

Glede na zbrane podatke in posneto stanje s pomočjo namenskih orodij pripravimo predlog optimizacije katero skupaj z naročnikom še dokončno prilagodimo in dodelamo.
Najem tiskalnikov PANNA

Implementacija

Na podlagi sprejete predloga optimizacije začenmo tudi z dejansko implementacijo rešitev. To zajema namestitev nove opreme, po potrebi relokacijo obstoječe opreme, namestitev in prilagoditev vseh programskih rešitev zajetih v sprejetem predlogu optimizacije.
Najem tiskalnikov PANNA

Upravljanje in nadzor

Celotna flota tiskalniških in multifunkcijskih naprav se vključi v t.i. aktivni sistem nadzora. Sistem omogoča konstantni nadzor delovanja naprav (stanje števcev, stanje potrošnih materialov, samodejno sporočanje o morebitnih napakah delovanja naprav, proaktivno delovanje tehničnega osebja) tako razbremenimo naročnika (navadno IT oddelek) z administracijskimi opravili (poročanje števcev, naročanje materialov, sporočanje napak…) ter z proaktivnim delovanjem zagotovimo najvišjo kokakovost storitev vzdrževanja saj dejansko zmanjšamo čas okvar na absolutni minimum.